Terug naar referentie overzicht

Gemeente Boskoop


Boskoop 3
Boskoop 4
Boskoop 5
Boskoop 6
Boskoop nieuwstraat 1
Boskoop nieuwstraat 2
Boskoop 3
Boskoop 4
Boskoop 5
Boskoop 6
Boskoop nieuwstraat 1
Boskoop nieuwstraat 2

Gemeente Boskoop enthousiast over uitvoering speelplan

‘Kwaliteit, creativiteit en complete ontzorging’

 

Mooi, groen en aantrekkelijk. Dat is waar Boskoop om bekend staat en dat moet versterkt worden, zo werd recent in deze gemeente besloten. Het plan ‘Bloeiend Boskoop’ werd geboren en Van Ee Speeltoestellen kreeg er een mooie rol in.

,,Je kunt je voorstellen dat openbare ruimte voor een groene gemeente als Boskoop extra belangrijk is’’, vertelt teamleider wijkbeheer Herman van Kooten. ,,Binnen het plan Bloeiend Boskoop werd dan ook een deelplan gemaakt met de centrale vraag hoe we de komende tien jaar met onze speelplaatsen om zouden gaan.’’

Dit speelruimteplan voorzag enerzijds in de wensen die wijkbewoners al hadden. Aanvullend daarop is er gesproken met jeugd en jongerenwerkers, scholen, ouders en handhavers. Hun wensen zijn vertaald in een totaalplan. Daarbij is gebruik gemaakt van de NUSO-normeringen. Gekeken is naar de demografische opbouw van de wijken en de aansluiting op de verschillende leeftijdsgroepen van kinderen. Bij de totstandkoming van het plan is bewust de keus gemaakt om kinderen te prikkelen en uit te dagen. Speelprikkels of speelaanleidingen zijn gecreëerd om het niveau van nieuwe of bestaande speelruimtes te verhogen, speelplaatsen aan elkaar te verbinden en kinderen uit te dagen.

Wat dat betreft waren de verwachtingen hoog waar het om de leverancier van speeltoestellen ging. Herman: ,,We hebben als vragende partij een aanbesteding gedaan en uiteindelijk door vijf partijen offerte laten doen. De uitdaging daarbij was dat er niet alleen een prijs en een plan neergelegd moest worden op basis van de uitgangspunten van het speelruimteplan, maar de aanbieders kregen ook de opdracht om een casus uit te werken zodat zichtbaar werd hoe de wensen van Boskoop ingevuld werden.’’

Van Ee won de aanbesteding. ,,Als  economisch meest voordelige met de meeste toegevoegde waarde. Kwaliteit, creativiteit en totale ontzorging waren voor ons belangrijke criteria. Uiteindelijk zijn we erg tevreden over het resultaat. Inmiddels is het speelplan grotendeels uitgevoerd en zijn er op vijfentwintig locaties in Boskoop speeltoestellen vervangen en zijn er nieuwe locaties toegevoegd. Van Ee heeft zich laten zien als een partner die actief meedenkt, goed communiceert en bovenal verstand heeft van buiten spelen.’’

Herman van Kooten: ,,Uiteindelijk zijn we erg tevreden over het resultaat.’’


Terug naar referentie overzicht Catalogus of contact?

Aanverwante projecten

Catalogus of contact?