Terug naar referentie overzicht

Eben Haëzerschool Barneveld


1
DSC01590
DSC01707
DSC1498
DSC1663
Naamloos 2
1
DSC01590
DSC01707
DSC1498
DSC1663
Naamloos 2

Al jaren heeft de Eben-Haëzerschool in Barneveld drie verschillende locaties. Dat is voor de aansturing, leerkrachten, leerlingen en ouders allesbehalve optimaal. De gemeente Barneveld bood aan om een nieuwe school te bouwen op een andere locatie. Dit schooljaar is het zover: alle leerlingen gehuisvest in één gebouw en een gloednieuw schoolplein!

Peter van Harten geeft sinds 1980 les op de EbenHaëzerschool, een reformatorische basisschool met ongeveer 700 leerlingen. De laatste 15 jaar is hij teamleider van de middenbouw. Tevens zit het onderhoud van het gebouw (binnen en buiten) in zijn pakket. ‘De Eben-Haëzerschool is gestart in 1971. Toen waren er alleen duikelrekken en een klimtoestel. Verder was het plein leeg. In 1996 kwam het plan een zogenaamd schoolhof te realiseren. Samen met externe deskundigen, zoals de firma Van Ee, en handige ouders hebben we een plan gemaakt. Van Ee bestond nog maar net maar omdat het in de buurt was, waren de lijnen kort. Omdat ik destijds ook vanuit de school deelnam aan dit project, heb ik veel overleg gehad met Van Ee en veel geleerd. Er is in ruim twee jaar tijd bijna elke zaterdag door vrijwilligers gewerkt aan het nieuwe plein. Dit plein heeft ongeveer 16 jaar naar volle tevredenheid dienst gedaan. Vanwege de betrokkenheid van Van Ee destijds was de keuze om hen nu ook te betrekken bij het project dan ook een logische.’

Verkeerscircuit

De Eben-Haëzerschool had een duidelijke visie voor het nieuwe schoolplein. Peter: ‘Op een schoolplein is ruimte, veiligheid en geborgenheid voor de leerlingen nodig. Kinderen moeten kunnen bewegen en spelen, duikelen, klauteren en balanceren. De ontwikkeling van creativiteit, motoriek en sociale vaardigheden moeten op een schoolplein de ruimte krijgen. Ook vinden we een duurzaam plein met zo min mogelijk onderhoud belangrijk. Het nieuwe schoolplein moet aansluiten bij het nieuwe gebouw. We zijn daarom zoveel mogelijk symmetrisch tewerk gegaan. Op het kleuterplein hebben we nog enkele van onze toestellen kunnen hergebruiken. Verder is er een soort verkeerscircuit tussen de andere toestellen door waar kinderen met hun karren en fietsjes kunnen leren met concrete verkeerssituaties om te gaan. Dit plein is gescheiden van de speelplaats voor groep 3-8. Op dat plein staan tafeltennistafels, duikelrekken, evenwichtsbalken en twee nieuwe (grote) klimtoestellen. De toestellen hebben vrolijke kleuren en zijn geplaatst op kunstgras als Al jaren heeft de Eben-Haëzerschool in Barneveld drie verschillende locaties. Dat is voor de aansturing, leerkrachten, leerlingen en ouders allesbehalve optimaal. De gemeente Barneveld bood aan om een nieuwe school te bouwen op een andere locatie. Dit schooljaar is het zover: alle leerlingen gehuisvest in één gebouw en een gloednieuw schoolplein! Alle leerlingen van de Eben-Haëzerschool eindelijk in één gebouw Met gloednieuw schoolplein! Prima O n - derwijs 25 valondergrond. Voor de oudere leerlingen is extra ruimte voor balspelen gerealiseerd. Ook is er voldoende ruimte over om de traditionele spelletjes te kunnen doen.’

Trotse vaders

De keuze om samen te werken met Van Ee is volgens Peter niet alleen vanwege het sentiment uit het verleden. ‘Er is bij hen veel zelfwerkzaamheid mogelijk. Dat heeft een gunstige uitwerking op de kosten. Al tijdens de eerste presentatie van Van Ee bleek dat er nauwkeurig naar onze wensen was geluisterd. De tips en het meedenken vanuit het bedrijf werden als heel prettig ervaren. Ook toen er in de loop van het proces toch weer voor een ander type toestel werd gekozen, nadat we de mening van oudere leerlingen hadden gevraagd. Toen alle plannen duidelijk waren, hebben enkele personen uit de werkgroep voortdurend contact gehad met de firma Van Ee over planning, aflevering, veiligheidsnormen, enzovoorts. Wat bijzonder leuk is, is dat veel vaders hebben mogen mee helpen aan de realisatie van het speelplein. Ook hier bleek een bijzondere betrokkenheid van de medewerkers van Van Ee. En de kinderen vertellen nu trots wat hun vader heeft gemaakt.’

Veilig en geborgen 

De Gemeente Barneveld is zeer te spreken over de totstandkoming van het nieuwe plein. Peter: ‘Met de gemeente is tijdens de bouw van de nieuwe school veel overleg geweest. De inrichting van het plein is een zaak van de school zelf, hoewel de gemeente ook hierover wel heeft mee gedacht. Ze verbazen zich dat dit prachtige plein, met een bijzonder mooie uitstraling voor relatief weinig geld is gerealiseerd. Van Ee en de zelfwerkzaamheid van onze vrijwilligers hebben hier een sleutelrol in gespeeld. We hebben veel van onze wensen kunnen realiseren. Het is een kleurig geheel dat kinderen erg aanspreekt. We hopen dat het een veilig en geborgen gevoel geeft aan alle leerlingen. Een plein waar fijn gespeeld kan worden. Tijdens de kijkdagen waren de leerlingen in ieder geval niet bij de nieuwe toestellen vandaan te slepen.’


Terug naar referentie overzicht Catalogus of contact?

Aanverwante projecten

Catalogus of contact?