Terug naar referentie overzicht

Asielzoekerscentrum COA Wageningen


mmr9934 13
mmr9936 12
mmr9938 13
mmr9939 13
mmr9941 13
mmr9943 13
mmr9946 11
mmr9947 13
mmr9950 13
mmr9953 13
mmr9959 13
mmr9961 13
mmr9965 13
mmr9934 13
mmr9936 12
mmr9938 13
mmr9939 13
mmr9941 13
mmr9943 13
mmr9946 11
mmr9947 13
mmr9950 13
mmr9953 13
mmr9959 13
mmr9961 13
mmr9965 13

Van Ee voorziet asielzoekerscentra van speelvoorzieningen

Kinderen van asielzoekers spelen in de komende jaren op speeltoestellen met een Kootwijkerbroeks tintje. Van Ee gaat namelijk de speelvoorzieningen van alle asielzoekerscentra (azc’s) in heel Nederland verzorgen.

Van Ee Speeltoestellen sloot daarvoor onlangs een contract met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Het gaat ondermeer om het leveren van speeltoestellen, valdempende ondergronden, tafeltennistafels, volleybalinstallaties. Verder verzorgt Van Ee eventuele verplaatsingen van speeltoestellen tussen locaties, onderhoud en reparatie van speelvoorzieningen en de benodigde veiligheidsinspecties van de speelruimtes en toestellen.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is voor de Nederlandse samenleving de opvangorganisatie die zorgt voor probleemloze opvang van vreemdelingen. In opdracht van de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel biedt het COA mensen in een kwetsbare positie veilige huisvesting en ondersteunt hen in de voorbereiding op hun toekomst, in Nederland of elders. Het gaat vooral om asielzoekers en vluchtelingen, en om specifieke groepen zoals alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

Onderdeel van het contract is ook het opzetten van een online onderhoudsapplicatie. Daarmee kan eenvoudig en overzichtelijk de staat van verschillende speelvoorzieningen worden geregistreerd. ,,Als je speelvoorzieningen aanbiedt, ben je wettelijk verplicht om aan te tonen dat je deze voorzieningen ook goed onderhoudt. Vroeger gebeurde dat met papieren registratielijsten, tegenwoordig is dat proces bij grote instanties gedigitaliseerd. Van Ee heeft hiermee ruime ervaringen en gaat het COA helpen om ook op dit gebied helemaal up-to-date te zijn.”

COA Wageningen

Onlangs is het multisportveld van AZC Wageningen opgeleverd. En dat was direct te merken aan de enthousiaste reacties. Is voetbal en basketbal in Nederland populair, ook andere nationaliteiten weten wel raad met een stevige wedstrijd. 

Er is gekozen voor een solide constructie die tegen een stootje kan, inclusief belijning voor zowel voetbal-als Basketbal. Het multisportveld is voorzien van speciale geluiddempende rubbers zodat balcontact met het hekwerk niet voor geluidsoverlast zorgt. Om ook 's avonds de mogelijkheid te hebben om te sporten zijn 4 lichtunits geplaatst.

Ook aan de jongere kinderen is gedacht. Het kindervriendelijke hekwerk zorgt voor een veilige speelomgeving voor de kinderen en een stukje ontspanning voor de ouders. Binnen deze veilige omheining is een prachtig verkeersplein aangelegd voor de stepjes en driewielers. En voor de kinderen die nooit de ambitie hebben gehad om autocoureur te worden is er een een zandbak met een uitdagend zandtoestel.


Terug naar referentie overzicht Catalogus of contact?

Aanverwante projecten

Catalogus of contact?