Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen


Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is voor Van Ee Speeltoestellen geen verplicht nummertje, maar een 'way of life'. Dat leggen we u graag uit!

Wij volgen als bedrijf de OESO-richtlijnen voor duurzaam ondernemen. Een belangrijke definitie van duurzaam ondernemen, die goed past bij onze inspanningen op het gebied van MVO luidt als volgt:

"Duurzaam Ondernemen is bij alle bedrijfsbeslissingen zowel een hoger bedrijfsrendement nastreven, als de kansen benutten voor een beter milieu en meer welzijn van de medewerkers en de maatschappij. Het gaat om activiteiten die een stap verder gaan dan waartoe de wet verplicht; vanuit maatschappelijke betrokkenheid en een toekomstgerichte visie"

MVO 1

In de praktijk

Wat betekent dat nu voor de dagelijkse praktijk bij Van Ee Speeltoestellen? 
Dat leggen we uit aan de hand van de triple-p benadering. People, planet en profit.
 

People

Op een verantwoorde wijze ondernemen gaat over mensen. Van Ee Speeltoestellen is een bedrijf dat zich richt op het toevoegen van speelwaarde. Voor kinderen op scholen, maar ook voor bijvoorbeeld gehandicapten in zorginstellingen. Wij vinden het belangrijk dat het plezier voor de één niet zorgt voor ellende bij de ander. Daarom gaan wij op verantwoorde wijze om met onze werknemers. Plezier in het werk vinden wij belangrijk. Met plezier zorgen voor plezier bij onze klanten. Dat is het devies.

Planet

Van Ee Speeltoestellen probeert niet alleen naar de eigen omgeving te kijken. Alleen het beste voor onszelf en onze klanten is niet verantwoord. Als bedrijf hebben we ook een verantwoordelijkheid voor het milieu. Daar houden we rekening mee. Zo draait ons bedrijf bijvoorbeeld op windmolenenergie. Daarnaast houden we bij het selecteren van onze producten rekening met de duurzaamheid. 

Profit

Winst is een belangrijk onderdeel van ondernemen. Voor Van Ee Speeltoestellen mag dit echter nooit overheersend zijn. Juist het evenwicht tussen People, Planet en Profit zorgt voor een gezond bedrijf. Naast economische winst is er namelijk ook maatschappelijke winst te behalen. En voor die winst strijden wij net zo hard!