Certificaten


Als bedrijf nemen wij veiligheid voor zowel de gebruikers van onze speeltoestellen als voor onze werknemers erg serieus. Om die veiligheid te waarborgen zijn er verschillende instanties die certificaten afgeven. Elk speeltoestel wordt gekeurd door de tüv en krijgt vervolgens al dan niet een certificaat. Daarbij wordt bijvoorbeeld gelet op beknellingsgevaar en valhooogte. Naast die certificaten per speeltoestel zijn er ook certificaten voor de veiligheid van het personeel. Daarbij gaat het erom of zij voldoende opgeleid zijn om veilig voor zichzelf en hun omgeving te werken. Hieronder kunt u enkele certificaten zien die Van Ee Speeltoestellen heeft.

Als Van Ee Speeltoestellen zijn wij in het bezit van de volgende certificaten:

 

Certificaat VCA2 no3. 18092301 Van Ee Speeltoestellen

VCA**

Een veilige werkomgeving en veilige werkomstandigheden zijn belangrijk voor iedereen. Wij beseffen dat maar al te goed! Daarom zijn wij, als Van Ee Speeltoestellen B.V., VCA-gecertificeerd. VCA staat voor Veiligheid,

Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Met het VCA-certificaat kunnen wij aantonen dat wij voldoen aan de eisen die gesteld worden op het VGM-gebied. Zo kunnen wij voor u, als opdrachtgever, een veilige en betrouwbare uitvoering waarborgen. Door ons VCA**-certificaat kunnen en mogen wij bovendien optreden als hoofdaannemer.

 

Certificaat ISO 9001 2015 no. 18092302 Van Ee Speeltoestellen

ISO 9001

Eenvoudig gesteld staat ISO 9001 voor ‘zeg wat je doet, doe wat je zegt en bewijs het’.

ISO 9001 is de internationale norm voor het managementsysteem van kwaliteit. Aan de hand van onze ISO 9001-certificering en de daaraan gekoppelde gestandaardiseerde werkwijzen waarborgen wij dat wij over voldoende mensen en middelen beschikken om optimaal aan uw eisen, wensen en verwachtingen te voldoen.

 

 TUV certificaat  

TUV

De afkorting TÜV staat voor Technischer ÜberwachungsVerein. De TÜV richt zich op het onafhankelijk certificeren en goedkeuren van producten en diensten, waardoor veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid gewaarborgd worden. In onze branche is deze certificering van groot belang. Het betreft immers de veiligheid van kinderen! De veiligheid van al onze speeltoestellen wordt  gekeurd volgens de internationale norm NEN-EN 1176. Schokabsorberende ondergronden worden gekeurd volgens norm NEN-EN 1177. Bij elk speeltoestel of type ondergrond wordt een certificaat geleverd. Het certificaat ondersteunt u, als eigenaar, in uw verantwoordelijkheid voor veilige speeltoestellen en een betrouwbare speelomgeving.

 

 


100% CO2-neutraal gas

CO2-neutraal gas is aardgas dat na verbranding wordt gecompenseerd. Deze compensatie vindt plaats door o.a. de aanplant van bomen. Bomen nemen CO2 op, waarmee de netto uitstoot tot nul wordt teruggebracht. Van Ee Speeltoestellen heeft een certificaat voor deze vorm van ‘groene’ energie. Wij voelen ons verantwoordelijk voor het reduceren van CO2-uitstoot.


 

100% WindStroom

Windenergie is een duurzame energiebron, omdat er altijd wind is. Het grote voordeel bij productie van windenergie is dat er geen CO2 vrij komt en dat ‘wind’ nooit opraakt. Dit maakt de opwekking van windenergie zeer duurzaam! Ook voor deze vorm van energie heeft Van Ee Speeltoestellen een certificaat in bezit. Wij dragen graag bij aan de duurzaamheid van de energieproductie in Nederland.