Actievoorwaarden en spelregels winacties


Hieronder vind je de actievoorwaarden en spelregels die gelden voor alle winacties van de bedrijven die vallen onder de Van Ee Groep. Lees ze goed door en je bent volledig op de hoogte van de regels die gelden.

Winacties worden uitgeschreven door bedrijven die vallen onder de Van Ee Groep gevestigd te Kootwijkerbroek. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.

 1. Hoewel iedereen kan deelnemen, zal de prijs altijd ten gunste komen van de basisschool waar de betreffende persoon aan verbonden is. Dat kan zijn in de rol van ouder van een kind wat daar op school zit, als vrijwilliger of als docent.
 2. Deelname aan acties is gratis.
 3. Deelname vindt plaats wanneer een online inschrijfformulier hebt ingevuld. Vanaf dat moment maakt de basisschool waar u aan verbonden bent, kans om te winnen.
 4. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.
 5. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of reviewactie.
 6. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven
 7. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de actie.
 8. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar en woonachtig zijn in Nederland. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 9. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 10. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen.
 11. Van Ee Groep kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actie-looptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 12. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 13. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 14. Indien kansspelbelasting moet worden betaald, zal de Van Ee Groep hiervoor zorg dragen.
 15. Medewerkers van de Van Ee Groep zijn uitgesloten van deelname.
 16. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden alleen gebruikt door de Van Ee Groep voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden.
 17. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door de Van Ee Groep.
 18. De Van Ee Groep handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
 19. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 20. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
 21. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met de Van Ee Groep via: 0342 – 75 19 57 of per e-mail verkoop@vaneespeeltoestellen.nl. U ontvangt binnen 7 kalenderdagen na de ontvangstbevestiging telefonisch of via e-mail een reactie.
 22. Het privacy statement van de Van Ee Groep is van toepassing.