Introductieaanbod Big City Plus


De Big City Plus is een hele nieuwe lijn duurzame speeltoestellen speciaal voor de openbare ruimte. Wij nemen gemeenten zorgen uit handen! Bij aankoop van een speeltoestel organiseren wij tijdelijk de buurtparticipatie gratis.

Speelplezier zonder zorgen!

Bij aankoop van een speeltoestel GRATIS buurtparticipatie op maat!
Download de Actie-Brochure

Buurtparticipatie


Wat houdt buurtparticipatie in?

Alle kinderen en jongeren hebben recht op een goede speelplek in de buurt en daarom helpen wij u graag door u werk uit handen te nemen. Wij bieden onder andere:

- informatie voor buurtbewoners ontsluiten door middel van huis-aan-huis pakketten

- een contactpersoon bij Van Ee Speeltoestellen waar buurtbewoners terecht kunnen voor vragen

- inventariseren en begeleiden van de keuze van buurtbewoners tussen verschillende ontwerpen

- zorgen voor draagvlak bij de inwoners voor de gemaakte keuzes

- verzorgen van alle communicatie tussen de gemeente, eventuele andere partijen en de inwoners 

 

Meer weten hoe wij u kunnen ontzorgen?

Lees het in onze actiebrochure of bel 0342-751950

Buurtparticipatie

Uitdagende speelplaatsen verbeteren de leefomgeving.


Ruimte voor jongeren in de openbare ruimte is geen vanzelfsprekendheid. Spelen is geen luxe, maar noodzakelijk voor een leefbare woonomgeving. Daarom hebben wij een mooie actie voor elke gemeente! Verbeter nu de kwaliteit van de leefomgeving in uw gemeente en ontvang gratis buurtparticipatie op maat!

  1. Ruimte voor jongeren brengt hen in beweging, en dat leidt tot sociaal contact. Verder is bewezen dat een goed pedagogisch klimaat dichtbij huis de ontwikkeling van kinderen stimuleert. 

  2. Om de leefbaarheid te vergroten is het van belang dat mensen - jong en oud - zich thuis voelen in hun eigen buurt. Speelruimte verhoogt het thuisgevoel: juist door er iets te kunnen doen, ervaar je de buurt ook als jouw buurt.

  3. Kwaliteit van de directe leefomgeving vergroot de kans op sociale binding en voorkomt daarmee weer criminaliteit en vandalisme.

  4. Een goede plek voor de rol van bewoners - meedenken en meedoen - kan hun betrokkenheid bij de eigen leefomgeving verbeteren. Daarom organiseren wij graag buurtparticipatie voor u.