Inspectie en onderhoud


Een nieuwe speelplek moet een veilige speelplek zijn. Dat is wat u als beheerder wil, dat willen de kinderen en dat verwachten de ouders van kinderen. Om u een idee te geven wat veiligheid, op het gebied van speeltoestellen, inhoud hebben we voor u de volgende informatie:

 

Als verantwoordelijke van speeltoestellen koopt u goedgekeurde speeltoestellen, daarnaast hebt u de verantwoordelijkheid om deze speeltoestellen goed te plaatsten en te voorzien van de juiste ondergrond.  Vervolgens zijn de beheerders van speeltoestellen aansprakelijk voor de veiligheid van de speelplaats. Goed beheer zorgt ervoor dat een veilig speeltoestel veilig blijft. Dat betekend het speelterrein moet voldoen aan een aantal wettelijke verplichtingen:

-       Er moet een beheersplan zijn;

-       Dat de speeltoestellen volgens dit plan, met regelmaat, gecontroleerd worden;

-       Dat de speeltoestellen op een juiste manier onderhouden worden;

-       Dat de bovenstaande dingen worden geregistreerd in een logboek;

 

Gecertificeerde toestellen;

Elk speeltoestel op openbaar terrein moet gecertificeerd zijn. Mocht dit niet het geval zijn, dan moet de beheerder het laten keuren door een door de minister aangewezen keuringsinstelling, voor u het in gebruik laat gaan. Alle speeltoestellen die u koopt bij van Ee Speeltoestellen zijn al gecertificeerd. Speeltoestellen die voor 26 maart 1997 in gebruik genomen zijn, hoeven geen typekeuring meer te ondergaan. Natuurlijk is de eigenaar nog wel verantwoordelijk voor de veiligheid van ook die toestellen.

 

Veilig geïnstalleerd;

Alle speeltoestellen moeten op een goede manier gemonteerd en geïnstalleerd worden. Er moet rekening gehouden worden met een obstakelvrije zone en een veilige ondergrond. Dat houdt in dat de juiste bodemmaterialen met voldoende valdemping worden gebruikt. Hierover leest u meer op (link naar valondergronden).

 

Onderhoud;

Goed onderhoud zorgt ervoor dat uw speelplaats veilig blijft. Onderhoud is iets anders dan het uitvoeren van reparaties. Onder onderhoud verstaan wij: het aandraaien van moeren en bouten, het controleren van kettingen en bijvoorbeeld het controleren van de laagdikte van de ondergrond. Onderhoud is dus iets van u op voorhand doet. Niet op het moment dat er iets gebroken of kapot is.

 

Inspectie;

Speeltoestellen moeten eens in de zoveel tijd geïnspecteerd worden. Dit om te kijken of het toestel nog steeds veilig gebruikt kan worden. Aan de hand van de inspectie weet de beheerder welke handelingen ondernomen moeten worden uitgevoerd om het toestel de komende periode veilig te laten zijn. Vaak moeten deze handelingen binnen een bepaalde termijn worden uitgevoerd.

 

Logboeken voor speeltoestellen;

Om de veiligheid van alle speeltoestellen inzichtelijk te maken is het voor een beheerder wenselijk om voor elk speeltoestel een logboek bij te houden. Hiermee toont de eigenaar zijn verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de speelplaats. Hierin wordt bijvoorbeeld aangegeven:

  1. Identificatie van speeltoestel; dit houd bijvoorbeeld in de gegevens van de eigenaar van het toestel, en de gegevens van de persoon die het toestel beheert. Ook kan worden aangegeven wat voor soort speeltoestel het is; een duikelrek, een klimrek, of een andere variant. Hier kan een foto worden bij geplaatst. Ook is hier van belang dat men de naam van de fabrikant weergeeft. En als laatst nog gegevens als het bouwjaar en een serie- of typeaanduiding.
  2. Notificaties van inspecties en onderhoud; hier wordt van u verwacht dat u datums weergeeft van inspecties en onderhoudsbeurten die u gehad heeft. De vastgestelde gebreken en de daaropvolgende handelingen moeten worden genoteerd. Ook is het belangrijk dat u hierbij weergeeft wie de uitvoerder was van de inspecties en onderhoudsbeurten.
  3. Gegevens over accidenten; hierbij is het belangrijk dat u weergeeft wat de oorzaak is geweest, de beschadiging die is opgestreden en de maatregelen die de beheerder heeft genomen om een herhaling te voorkomen.

 

Onderhoud en inspectie door Van Ee Speeltoestellen;

Zoals u heeft gelezen is het onderhouden van speelplaatsen een grote verantwoordelijkheid waar veel bij komt kijken. Wij als Van Ee Speeltoestellen snappen dat u soms niet weet waar u moet beginnen, en waar u aan de bel moet trekken. Daarom helpen wij u graag om ook dit stukje zorg voor uw speelplaats op ons te nemen. Wat houd dat in?

 

Periodiek bezoekt onze inspecteur uw locatie om uw speelterrein en toestellen te controleren op veiligheid en regelgeving. Deze inspecteur is SVS* geautoriseerd, dat houdt in dat hij gecertificeerd is om keuringen uit te voeren en de kwaliteit van de keuringen dus gewaarborgd is.

Aan de hand van het inspectierapport dat u ontvangt, kunt u uw onderhoud plannen. Zo zijn er misschien reparaties die direct op uitvoer vragen, en werkzaamheden die zich op termijn voordoen. Ook dit onderhoud kan Van Ee Speeltoestellen voor u verzorgen.

Met onze handige online tool beheert u  op een overzichtelijke manier uw speelplaats. Alle documenten met betrekking tot inspecties en onderhoud worden in dit online logboek bijgehouden. U loopt dus nooit het risico dat u onze inspectierapporten of certificaten kwijt raakt. Bovendien heeft u in één oogopslag zich op alle onderhoudshistorie. Zo kunt u altijd aantonen dat u goed onderhoud heeft gepleegd. Makkelijk, snel en betrouwbaar!